PRAVIDLÁ SÚŤAŽE S PUB Gulášu.

Organizátor – SPUB Handlová

1. Termín, miesto konania, program:

– súťaž vo varení gulášu sa koná 26.mája 2018 /sobota/,na terase v SPUBE.

– 9.30 – 10.00 – registrácia účastníkov

– 10.00 – odštartovanie varenia spoločným prípitkom súťažiacich na zdarný priebeh

– 14.00 – odovzdanie vzoriek gulášu hodnotiacej komisii

– 14.30 – vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien

2. Organizátor zabezpečí:

– priestor na varenie

– možnosť odberu pitnej vody

– pre každé družstvo 1 stôl a 2 lavice

– odpadkové koše /igelitové vrecia/

– plastové misky, lyžice

3. Súťažiaci si zabezpečia:

– suroviny na varenie (suroviny si priniesť v celku, príprava surovín počas súťaže)

– kotlík a stojan alebo kotlinu

– drevo na varenie

– chlieb pre predaj guláša

4. Súťažné družstvo:

– musí mať názov, ktorý nemôže obsahovať neslušné slová alebo názov politickej strany

– musí mať svojho vedúceho a šéfkuchára

5. Štartovné:

štartovné pre družstvo je 10,00 eur

– za tento poplatok môže družstvo predložiť do súťaže 1 vzorku z jedného druhu gulášu

– v prípade, že družstvo bude variť viac druhov gulášu, za každú vzorku zaplatí ďalší poplatok 10,00 Eur

– štartovné sa platí v hotovosti pri registrácii v deň konania akcie

6. Druhy gulášov

– varí sa guláš z mäsa hovädzieho, bravčového, baranieho, z diviny alebo ich zmesí

– družstvo môže uvariť aj netradičný guláš /fazuľový, držkový, ovocný a pod./

– družstvo musí uvariť minimálne 20 litrov gulášu jedného druhu

– po odovzdaní vzorky cca do 13.00 hod. môže družstvo svoj guláš predávať záujemcom

– cena 1 porcie /3,3 dcl/ je stanovená jednotne na 1,49,- eur

7. Hodnotenie

– hodnotenie predložených vzoriek vykoná odborná komisia zložená z profesionálnych kuchárov

– hodnotí sa vzhľad, chuť, konzistencia mäsa a zemiakov predloženej vzorky

– prvé tri družstvá budú odmenené nasledovne: 1. miesto – 30,- eur v poukazoch SPUB

2. miesto – 20,- eur v poukazoch SPUB

3. miesto – 10,- eur v poukazoch SPUB

– osobitná cena bude udelená družstvu za najkrajší vzhľad priestoru na varenie, výzdobu stánku a oblečenie družstva

8. Bezpečnosť pri varení, ochrana životného prostredia

– družstvá môžu použiť na varenie len drevo

– používanie propán-butánovej fľaše je zakázané

– družstvá sú povinné zabezpečiť ohnisko proti šíreniu ohňa /nádoba s vodou/

– za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení zodpovedá vedúci družstva

– družstvo je povinné po skončení súťaže upratať po sebe užívaný priestor a odpadky odložiť do odpadkových košov/vriec/

9. Prihláška do súťaže

– prihlásiť do súťaže sa môžu družstvá priamo na prevádzke v SPUBE, Morovnianská cesta 1, Handlová